Tại sao dưới các lớp băng ở các vùng ôn đới, các loài cá vẫn sinh tồn và phát triển được một cách bình thường? Nước có khả năng hòa tan oxy. Nước có khả năng hòa tan oxy từ không khí và mộ